Årsmöte 2011 för verksamhetsåret 2010 med Värmlands Nykterhetsförbund, VNF.

 

Under Värmlands Nykterhetsförbunds årsmöte den 4 maj 2011 i Vårt Hus i Skattkärr, tilldelades Gunilla Nilsson, Sunne och Curt Hagqvist, Karlstad, årets stipendier till Ragnar Pamps minne.

VNFs ordförande, Monica Ståhl, poängterade betydelsen av aktivt nykterhetsarbete.

Gunilla Nilsson fick sitt stipendium, diplom, en summa pengar och blommor för "att hon är en entusiastisk och engagerad nykterhetskämpe, som aldrig ger upp".

Curt Hagqvist erhöll också diplom, en summa och blommor för "mångårig forskning om värmländska ungdomars drogvanor och psykiska hälsa".

De båda stipendiaterna berättade om sina erfarenheter.

 

Under VNFs årsmöte behandlades Verksamhetsberättelsen för år 2010 samt Verksamhetsplan och budget för år 2011.

Årsmötet beslöt att en särskild tävling skulle arrangeras för ungdomar vid gymnasier med särskild mediainriktning.

Styrelsen

Monica Ståhl, IOGT-NTO, ordförande

Ingemar Elf, Hela Människan,

Gunnar Flink, Sunne Nykterhetsförbund

Liv Hagberg, IOGT-NTO

Solveig Jansson, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Gösta Johansson, Motorförarnas Helnykterhetsförbund

Hans Pemer, IOGT-NTO

Revisorer

Christer Olsen, IOGT-NTO

Johnny Asp, Verdandi

Ersättare:

Leif Spännar, IOGT-NTO

Elin Weststrand, UNF

Valberedning

David Scott, sammankallande, UNF

Rolf I Gatback, Motorförarnas Helnykterhetsförbund

Leif Johansson, Verdandi

 

Bilder från kvällen finner du här (klicka)