Pressmeddelande från Värmlands Nykterhetsförbund (VNF) den 1 maj 2011

 

 

Årets stipendiater till RAGNAR PAMPS MINNE utsedda!

 

Värmlands Nykterhetsförbunds styrelse har till mottagare av årets stipendier utsett

 Gunilla Nilsson, Sunne och Curt Hagqvist, Karlstad

 

Gunilla Nilsson får stipendiet därför att hon är ” en entusiastisk och engagerad nykterhetskämpe som aldrig ger upp”.

 

Gunilla Nilsson är sedan sedan barnsben medlem i nykterhetsrörelsen. Hon har under många år varit regionordförande och är numera sekreterare i MHF Bergslagen där hon också har varit redaktör för medlemstidningen ”Ratta Ren”. Gunilla är även  engagerad inom IOGT-NTO i Sunne och är för närvarande sekreterare i Sunne Nykterhetsförbund.

 

Curt Hagqvist är fil.doktor och professor i folkhälsovetenskap vid Karlstad Universitet.

Curt Hagqvist är föreståndare för Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa vid KAU. Curt får stipendiet för ” mångårig forskning om värmländska ungdomars drogvanor och psykiska hälsa”

 

................................

 

Stipendierna utdelas den 4 maj 2011 kl 19.00 som inledning av VNFs årsmöte som hålls i Vårt Hus i Skattkärr. (Skogsvallsvägen 9, Skattkärr

 

Vi hälsar media välkomna till årsmötet och utdelningen!

 

Mer information:

 

Monica Ståhl

Ordförande

Värmlands Nykterhetsförbund

0730-401609